Välkommen till Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet är samlingsnamnet på två sammanbyggda hus, C11 och C5, på Gluntenområdet, nära Biomedicinskt centrum (BMC) och Akademiska sjukhuset. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot genetik, tumörbiologi, vaskulärbiologi, patologi, immunologi, onkologi och strålningsforskning.

Nya entrébyggnaden, färdigställd december -16.

Rudbeckseminarier

Här finns programmet för Rudbeckseminarieserien