Kopiera/utskrift

På Rudbecklaboratoriet finns en skrivare i uppehållsrummet på entréplanet i entréhuset.

Dina utskrifter hanterar du via eduprintportalen. Där kan du:

  • Koppla ditt gamla PayEx-konto till det nya utskriftssystemet
  • Fylla på pengar genom att köpa ett värdebevis i Servicecenter
  • Se hur mycket pengar du ha kvar
  • Skriva ut via webbutskrift med inställningarna svartvit, ensidigt, A4

Intruktionshäfte finns på både svenska  och engelska.

För teknisk support med en eduPrint-skrivare, ring IT Servicedesk på 018-471 4400.
För PayExsupport, ring 0498-20 20 27 eller skicka ett email till: kundtjanst.solutions@payex.se.

Senast uppdaterad: 2022-08-24