Tillgänglighet på Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Därför strävar vi efter att ständigt förbättra och utveckla tillgängligheten.

  • Vår stora föreläsningssal Rudbecksalen är en gradängsal där ingången är högst upp i salen. Där finns plats för rullstolsburna åhörare. För att ta sig ned till föreläsarplatsen finns i dagsläget ingen hiss. I Rudbecksalen finns även en fast hörslinga (teleslinga).
  • Övriga seminarierum och salar är tillgängliga för rullstolsburna åhörare och föreläsare.
  • Portabla hörslingor för övriga föreläsningssalar och -rum finns att låna i receptionen.
  • Handikapptoalett finns på varje våningsplan i varje byggnad (C11, R3 och R4).
  • Handikapparkering finns i anslutning till huvudentrén.
  • Hiss finns i varje byggnad (C11, R3 och R4).
  • Alla dörrar in till korridorer är utrustade med dörrautomatik.
  • De större entréerna är lätt tillgängliga för rullstolsburna.
Senast uppdaterad: 2022-10-04