Föreläsningssalar på Rudbecklab

På Rudbecklab finns föreläsningssalar av olika storlekar samt seminarie- och grupprum som används av institutionerna. Alla rum bokas online, se sidan lokalbokning, förutom Rudbecksalen, Fåhræussalen samt Rosalind Franklin. Rudbecksalen och Rosalind Franklin kan endast bokas via kontakt med receptionen. Fåhræussalen kan endast bokas via mail till Akademiska sjukhusets ingång 10 eller via telefon, 018-611 0879).

Föreläsare håller själv med laserpekare/presentatör då dessa inte finns tillgängligt i lokalerna. De kan dock lånas via receptionen.

Alla salar och rum kan hittas via MazeMap, använd sökrutan för att se hur du hittar dem. Observera att ritningarna över Rudbecklab utgår ifrån Region Uppsalas ritningar där man använder sig av andra siffror på våningarna:
Plan 4 = entréplan/bottenvåning
Plan 5 = våning 1
Plan 6 = våning 2
Plan 7 = våning 3.

Varje sal och rum är döpt efter en person inom vetenskapsområdet medicin. Här kan du läsa en kort beskrivning om dessa personer.

Föreläsningssalar

Rudbecksalen, 129 platser, C11 BV (bokas endast via kontakt med receptionen)

  • Interaktiv projektor
  • Griffeltavla
  • Utrustning för videokonferens

Fåhræussalen, 110 platser, C5 BV, (bokas endast via mail till Akademiska sjukhuset ingång 10 eller via telefon, 018-611 0879)

  • 2 st projektorer
  • Dokumentkamera
  • Whiteboard

Gösta Hultkvist, 28 platser, C11 BV

  • Interaktiv 86" tv-skärm
  • Griffeltavla

Seminarierum

C11
Waldenströmsalen
, hopfällbara bord + 35 stolar, C11 BV, (projektor, whiteboard)
Lore Zech, bord + 20 stolar, C11 vån 1, (projektor, whiteboard)
Gregor Mendel, bord + 20 stolar, C11 vån 2, (projektor, whiteboard, uttag för konferenstelefon)
Charles Darwin, bord + 20 stolar, C11 vån 3, (projektor, whiteboard)
Jan Pontén, bord + 12 stolar, C11 vån 3, (55" skärm på flyttbart stativ, whiteboard)

R3
Burrill Crohn
, bord + 9 stolar, R3 BV, (55" tv-skärm, whiteboard)
Niels K. Jerne, bord + 9 stolar, R3 vån 1, (55" tv-skärm, whiteboard)
Ivar Sandström, bord + 9 stolar, R3 vån 2, (55" tv-skärm, whiteboard)
Janet Rowley, bord + 9 stolar, R3 vån 3, (55" tv-skärm, whiteboard)

R4
Albert Levan, bord + 12 stolar, R4 BV, (projektor, whiteboard)
Rosalind Franklin, VIP-rum, bord + 12 stolar, R4 BV, (projektor, whiteboard)
(Bokas endast via kontakt med receptionen)
Gertrude Belle Elion, bord + 12 stolar, R4 vån 2, (86" interaktiv skärm, whiteboard)
Barbara McClintock, bord + 12 stolar, R4 vån 3, (projektor, whiteboard)
Rita Levi-Montalcini, bord + 16 stolar, R4 vån 3, (projektor, whiteboard)

Grupprum

Alois Alzheimer, bord + 4 stolar, C11 BV, (40" tv-skärm, whiteboard)
Judah Folkman, bord + 4 stolar, C11 vån 3, (42" tv-skärm, whiteboard)

Rum för videokonferens

Utrustning för videokonferens finns i Rudbecksalen. Behöver man ha ett videomöte i seminarierum eller grupprum där kamera saknas så finns en portabel kamera att låna i receptionen.

Senast uppdaterad: 2022-08-24