Föreläsningssalar på Rudbecklab

Vid Rudbecklab finns föreläsningssalar av olika storlekar samt seminarie- och grupprum som används av institutionerna. Rummen bokas online, se sidan lokalbokning, förutom Rudbecksalen, Fåhræussalen samt Rosalind Franklin som bokas via kontakt med receptionen.

Föreläsare håller själv med laserpekare/presentatör då dessa inte finns tillgängligt i lokalerna. De kan dock lånas via receptionen.

Alla salar och rum kan hittas via MazeMap, använd sökrutan för att se hur du hittar dem. Observera att ritningarna över Rudbecklab utgår ifrån Region Uppsalas ritningar där man använder sig av andra siffror på våningarna:
Plan 4 = entréplan/bottenvåning
Plan 5 = våning 1
Plan 6 = våning 2
Plan 7 = våning 3.

Varje sal och rum är döpt efter en person inom vetenskapsområdet medicin. Här kan du läsa en kort beskrivning om dessa personer.

Föreläsningssalar

Rudbecksalen, 135 platser (150 inklusive extrastolar), C11 BV

  • Interaktiv projektor
  • Griffeltavla
  • Utrustning för videokonferens

Fåhræussalen, 110 platser, C5 BV

  • 2 st projektorer
  • Dokumentkamera
  • Whiteboard

Gösta Hultkvist, 28 platser, C11 BV

  • Interaktiv projektor
  • Griffeltavla

Seminarierum

C11
Waldenströmsalen
, hopfällbara bord + 35 stolar, C11 BV 
Lore Zech, bord + 20 stolar, C11 vån 1
Gregor Mendel, bord + 20 stolar, C11 vån 2
Charles Darwin, bord + 20 stolar, C11 vån 3
Jan Pontén, bord + 12 stolar, C11 vån 3

R3
Burrill Crohn
, bord + 9 stolar, R3 BV
Niels K. Jerne, bord + 9 stolar, R3 vån 1
Ivar Sandström, bord + 9 stolar, R3 vån 2
Janet Rowley, bord + 9 stolar, R3 vån 3

R4
Albert Levan, bord + 12 stolar, R4 BV
Rosalind Franklin, VIP-rum, bord + 12 stolar, R4 BV
Gertrude Belle Elion, bord + 12 stolar, R4 vån 2
Barbara McClintock, bord + 12 stolar, R4 vån 3
Rita Levi-Montalcini, bord + 16 stolar, R4 vån 3

Grupprum

Alois Alzheimer, bord + 4 stolar, C11 BV
Judah Folkman, bord + 4 stolar, C11 vån 3

rum för Videokonferens

Utrustning för videokonferens finns i Rudbecksalen.

Senast uppdaterad: 2021-06-11