Om Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet ligger i Gluntenområdet, Uppsala Science Park, nära både BMC och Akademiska sjukhuset. Adressen hit är Dag Hammarskjölds väg 20 (karta).

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier. Utöver universitetets forskningsinstitutioner har också Akademiska sjukhuset klinisk verksamhet med patientmottagningar här. På Rudbecklaboratoriet finns även BioVis Platform med sina avancerade instrument för flödescytometri och mikroskopi.

Olof Rudbeck d.ä.

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen.

För intern service och gemensamma lokaler ansvarar Intendenturen Rudbecklaboratoriet. För fastighetsförvaltning ansvarar Fastighet och Service Region Uppsala.

Följ länkarna till vänster för mer information om Rudbecklaboratoriet.

Campus Rudbeck - filmen

Det finns en kortfilm om Rudbecklaboratoriet som är både informativ och gjord med glimten i ögat. I filmen får man lära sig mer om Rudbecklaboratoriet och hur det kom att bli det det är idag.

Senast uppdaterad: 2023-05-22