Vaktmästeri, gods- och postservice

Vaktmästeri

Vaktmästeriet på Rudbecklab är en utav enheterna som ingår i intendenturens service. Vaktmästeriet ansvarar för och underhåller gemensamma funktioner såsom post- och godsmottagning, möbler i allmänna utrymmen, viss labbinredning, AV-utrustning i gemensamma lokaler och digitala informationsskärmar.

Kontakt

Telefon: 018-471 4846
E-post: vaktmasteri-rudbeck@uu.se

Öppettider: 
Måndag-fredag 07.00-15.00, (lunchstängt 11.00-11.30)
Avvikande öppettider kan förekomma runt helgdagar.

Vaktmästeriet utför bland annat nedan specificerade tjänster inom Rudbecklaboratoriet:

 • Mottagande och leverans av inkommande paket till avlämningsplatser.
 • Sortering, leverans och inhämtning av post.
 • Uppsättning/nedtagning/omflyttning av hyllor, bänkar, apparatur och möbler i lokaler inom intendenturområdet.
 • Underhåll av hörsalar och seminarierum.
 • Batteribyten i kodlås.
 • Underhåll av soprum i källarplan hus C11.
 • Service och överenskommelser som är specificerade i avtal med kliniker och verksamheter utanför intendenturens område.
 • Hjälp med anmälan till byggnadsavdelningen gällande ombyggnationer och andra hyresgästanpassningar över 100 tkr.
 • Mellanhand för fastighetsägare och verksamheten gällande mindre hyresgästanpassningar under 100 tkr.

För att få hjälp med möbelflyttar i eller mellan kontor, eller inredningsflytt i laboratorium, skall beställning av detta göras via e-post till vaktmästeriet i god tid innan.

Felanmälan

Vaktmästeriet gör även felanmälningar till fastighetsägaren (Driftcentralen/"Driften"). Tänk på att det är allas ansvar att anmäla fel som man upptäcker i lokalerna.

Godshantering

Vaktmästeriet ansvarar för godshanteringen, vilken endast är tillgänglig för verksamheter inom intendenturområdet. Godsmottagningens service kan ej nyttjas av den anställde för privata behov eller av studenter.

Inkommande gods

Godsmottagningen ligger i hus C11 på plan S och sköts av vaktmästeriets personal.

Rätt leveransadress för gods:
Rudbecklaboratoriet
[För- och efternamn]
[Institution, byggnad, våning]

Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala

Inkommande paketleveranser till Rudbecklaboratoriet sker varje helgfri måndag-fredag. Varje dag kommer 10-15 olika budleveranser från klockan 7 på morgonen ända fram till klockan 15 på eftermiddagen. Paketen sorteras på godsmottagningen och delas sedan ut till avlämningsplatser runtom i hus C11, C5 och MTC. Alla paket som kommer levereras ut samma dag som det tagits emot. 

Varje paket scannas med hjälp av paketets unika kolli-ID på respektive avlämningsplats så att det i efterhand kan spåras om behov uppstår. Saknas ett paket som borde levererats till en avlämningsplats kan personalen på godsmottagningen enkelt spåra upp det i scanningssystemet. Finns paketet inte registerat alls har det ännu inte levererats till Rudbecklaboratoriet. Det är då upp till beställaren att spåra paketet efter orsaken till detta.

Ifall en hel avdelning är borta en dag och ingen annan kan ta hand om eventuella kyl- eller fryspaket, kontakta godsmottagningen så kan paketen tas omhand av vaktmästeriets personal. På vaktmästeriet finns både kyl och frys (hushålls-storlek) för kortare förvaring av mindre gods.

Paket som kan innehålla stöldbegärlig elektronik, såsom telefoner, laddare, datorskärmar, etc., delas inte ut, utan hämtas av mottagaren på godsmottagningen efter att ha mottagit ett mejl från vaktmästeriet. För att hämta ut sitt elektronikpaket behöver man vid anmodan kunna legitimera sig. Paketet skall hämtas snaras möjligt, och om det inte är möjligt, vänligen kontakta godsmottagningen.

Avgående gods

Gods, postpaket och express/kurir-försändelser skickas i möjligaste mån med Postnord i enlighet med det statliga avtalet för Paketförmedlingstjänster. Små försändelser, som inte är stöldbegärliga och enkelt kan bäras för hand, läggs på paketbordet mittemot receptionen vid huvudentrén. Större försändelser såsom större labinstrument, eller paket med stöldbegärligt innehåll, lämnas till godsmottagningen.

Att tänka på:

 1. Godset skall vara väl emballerat. Avsändaren ansvarar för alla transportskador som orsakas av bristfällig emballering. Intendenturen har vid behov ett packbord till din hjälp.
 2. Avsändaren skall tillhandahålla alla uppgifter och dokument som krävs. Vad som krävs beror på vart paketet ska skickas och vad det innehåller.
 3. Avdelningen faktureras av Postnord. 

Ska du föra varor in i eller ut ur Sverige? På Tullverkets hemsida finns information om hur du kan uträtta ditt ärende. Vid import eller export av varor från eller till EU:s tullområde ska varans varukod anges enligt den förteckning som används inom EU.

Följande hjälpmedel finns på godsmottagningen för att skicka gods:

 • Packbord
 • Kraftpapper (packpapper)
 • Packtejp
 • Sträckfilm
 • Packband
 • Pallyft
 • Pirra/säckkärra
 • Ledstaplare

(Godsmottagningen tillhandahåller inte kartonger för att skicka gods, detta ser användaren själv till att införskaffa.)

Det går självklart bra att komma till godsmottagningen för att få tips och hjälp med packning utav utgående gods.

Posthantering

Vaktmästeriet ansvarar för posthanteringen, vilken endast är tillgänglig för verksamheter inom intendenturområdet. Denna service får ej nyttjas av den anställde för privata försändelser.

Rätt postadress:
Rudbecklaboratoriet
[namn på institution/enhet]
Att: Namn Namnsson
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala

Region Uppsala sköter all postleverans till och från Rudbecklaboratoriet. Vaktmästeriets personal sorterar, delar ut och hämtar in post från utvalda ställen inom Rudbecklaboratoriet.

Inkommande post

Sorteras kl. 08.30-09.00 varje helgfri vardag och sorteras direkt in i postfacken i postrummet, eller lämnas till utvalda ställen.

Utgående post

Hämtas upp kl. 13.30 varje helgfri vardag från dessa utvalda ställen:

 • C11 vån. 1 (klinisk immunologi och klinisk genetik)
 • R4 vån. 1 (klinisk genetik)
 • C5 vån. 3 (från bordet i korridoren utanför hissen)
 • MTC-huset vån. 1 (postfacken)
 • MTC-huset vån. 3 (utanför lunchrummet)

All slags utgående post kan också läggas direkt i den gröna lådan i postrummet i hus C11 bottenvåning, mittemot hissarna. Lådan hämtas sedan av Region Uppsalas interna postavdelning som sorterar och skickar vidare posten.

Internpost

Internpost adresserad till mottagare inom Uppsala universitet eller Region Uppsala. Oftast används bruna cirkulationskuvert. Se till att vara tydlig med information om mottagare:

 • Mottagande campusområde
 • Institution/enhet
 • Namn på mottagaren

Extern post

Post som skickas utanför universitetet eller Region Uppsala. Denna post hanteras av PostNord och då gäller endast kuvert med förtryckt frankering eller kuvert med frimärken.

Senast uppdaterad: 2023-07-07