Disk- och sterilavdelningen

Disk- och steriliseringsavdelningen på Rudbecklaboratoriet servar verksamheterna med att diska och sterilisera laboratorieglas. Avdelningen finns på våning S i hus C11. Där diskas allt glas, autoklaveras och avsynas för att sedan ställas i skåp där verksamheterna kan hämta upp glas igen närhelst det behövs.

Kontakt

Telefon: 070-425 09 66, 018-471 48 62.
E-post: diskavdelning-rudbeck@uu.se.

För en snabb och smidig hantering av disk, bör följande åtgärder vidtas:

Lämning

  • Disk skall läggas i diskbaljorna vid diskstationerna i korridoren.
  • All smutsig disk skall sköljas ur.
  • Tuschmärkning och tejp skall tas bort.
  • Hinkar för glaspipetter ska diskas ur en gång i veckan och fyllas med rent vatten. Detta görs av laboratoriepersonalen.

Upphämtning

  • Diskpersonalen hämtar disken vid stationerna i korridorerna. OBS! Ställ ej ner disken på diskavdelningen.

Allmänt om disk

  • Gör det till en vana att rensa bland flaskorna så att dessa kommer till diskavdelningen oftare.
  • Autoklavering sker varje vardag klockan 07.00, 09.00 och 12.00.
  • Du får själv hämta dina autoklaverade varor.
  • Behöver ni något speciellt diskat och autoklaverat, exempelvis inkubatorplåtar, kontakta personalen på diskavdelningen.
  • Tillträde till diskavdelningen får endast de som nyttjar diskavdelningens tjänster. Kontakta receptionen om du önskar få tillträde.

Vid storstädning av labb, vänligen informera diskavdelningen innan så att de är förberedda på den ökade mängden disk. Vagnar kan lånas av diskavdelningen.

Senast uppdaterad: 2022-12-29