Intendenturens service vid Rudbecklaboratoriet

Intendenturen är en serviceenhet som ansvarar för kostnadseffektiv samordning av gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom intendenturområdet. Intendenturen arbetar efter de ekonomiska ramar som beslutas av intendenturstyrelsen. Rudbecklaboratoriet utgörs detta av hus C11, R3, R4 samt delar av C5 och MTC. Verksamheten omfattar reception, vaktmästeri, disk och sterilavdelning, drift av föreläsningssalar, konferens- och seminarierum, administration av nycklar och passerkort, post- och godshantering, kontakter med fastighetsförvaltaren samt ett flertal andra funktioner.

Fastighet och Service (Region Uppsala) ansvarar för fastighetsdriften, såsom värme, kyla, el, avlopp m.m. Vaktmästeriet har god koll på detaljerna och kan hjälpa till med felanmälan.

Mer information för dig som arbetar på Rudbeck finns att läsa på den här sidan.

Mer information om intendenturernas arbetsuppgifter finns att läsa på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-02-10