Intendentur Rudbecklaboratoriet

Intendenturen är en serviceenhet som ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner och enheter som är verksamma inom intendenturområdet. På Rudbecklaboratoriet utgörs detta av hus C11, R3, R4 samt delar av C5 och MTC. Verksamheten omfattar reception, vaktmästeri, drift av föreläsningssalar, konferens- och seminarierum, administration av nycklar och passerkort, post- och godshantering, kontakter med fastighetsförvaltaren samt ett flertal andra funktioner av gemensam art.

Mer information om intendenturernas uppgifter finns här.

Reception

Kontakt: Tel. 018-471 48 58, email: receptionen@rudbeck.uu.se

Receptionen ligger i direkt anslutning till huvudentrén.

Öppettider:
Måndag-torsdag 8.30-15.30
Fredag 8.30-15.00
Lunchstängt 11.00-11.45
Lördag-söndag/helgdagar stängt.

I receptionen kan du bland annat få hjälp med:

  • utlåning av konferenstelefon, hörslingor, laserpekare/presentatör, m.m.
  • alla nyckel- och passerkortsärenden
  • bokning av Rudbecksalen
  • upphittat och kvarglömt

Kontakta även receptionen ifall du vill sätta upp anslag på anslagstavlorna.

Disk- och sterilavdelningen

Kontakt: Tel. 070-425 09 66, 018-471 48 62, email: diskavdelning@rudbeck.uu.se
Diskpersonalen hämtar disken vid stationer i korridorerna.

Vaktmästeriet

Kontakt vaktmästeriet: Tel. 070-425 02 76, 070-425 08 10, 070-167 90 07.
E-post: vaktmasteri@rudbeck.uu.se.

Öppettider:
Måndag-fredag 07.00-15.30
Lunchstängt 11.00-11.30
Lördag-söndag/helgdagar stängt.
Ring gärna före besök, då teknikerna kan vara upptagna med jobb i huset.

Till vaktmästeriet kan du vända dig om du vill ha hjälp med t.ex. ommöblering och flytt av möbler eller apparatur, uppsättning av hyllor eller om du har post- och paketfrågor. Beställning av jobb sker via mail till vaktmasteri@rudbeck.uu.se.

Felanmälan på fastigheten (värme, kyla, vatten, avlopp, fasta installationer, etc.) sker till vaktmästeriet via telefon eller mail. Akuta ärenden hänvisas till Akademiska Sjukhusets driftcentral, tel. 018-611 50 00.

Post

Rudbecklaboratoriets postadress är:
Namn Namn​
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala.

Posten har två turer per dag; en för inkommande som delas ut ca kl 09.00, samt en för utgående post som hämtas upp tidigast kl 13.30.

Gods

Adressen för gods är till exempel:
Namn Namn
Rudbecklaboratoriet C11 vån 2
Dag Hammarskjölds väg 20
75237 Uppsala
.

Allt gods delas ut till varje våning utav vaktmästarna runt kl 12.00 varje arbetsdag.

Passerkort

För att få tillgång till Rudbecklaboratoriet skall du ha verksamhetsansvarigs tillstånd att vistas i lokalerna.
En registreringsblankett signerad av gruppledare, prefekten och den anställde, scannas och skickas till passerkort@rudbeck.uu.se. Blanketten ger behörighet till hela eller delar av RBL. Ärendet handhas sedan av receptionen som beställer ett passerkort. Här hittar du registreringsblanketten (pdf). (IGP har egna rutiner gällande passerkort, vänligen kontakta administrationen för hantering av passerkortsärenden.)

Fotografering och uthämtning av kort sker på Sjukhusvägen 14, ing. C1. Ta med giltig ID-handling.
Öppettider måndag-torsdag 07.00-12.00, 13.00-15.00. Fredag efter överenskommelse, ring 018-611 32 65. Passerkortet erhålls senast dagen efter registrering och verksamheten debiteras sedan en kostnad om 240 kr/kort.

Tillfälliga kort finns att hämta i receptionen för personer som ska vistas i huset tillfälligt eller under en kort tid.

Flaggning

Flaggning beställs via e-post receptionen@rudbeck.uu.se senast 09:00 vardag före önskad dag för flaggning.

I beställning skall anges önskat datum, institution samt anledning (t.ex. disputation).

Flaggrutiner för Rudbecklaboratoriet:

  • Flaggan hissas på flaggstången i mitten av de tre stängerna vid huvudentrén, senast kl. 09:00 och halas senast kl. 16:30.
  • Flaggning med utländsk flagga får endast ske när ett besök vid universitetet ingår som en programpunkt vid ett statsbesök i Sverige eller annat officiellt besök på hög nivå. Önskas utländsk flagga skall behov anmälas minst tre veckor i förväg så att den kan införskaffas.
  • Intendenturen fakturerar ej någon kostnad för utförd flaggning.

Se även riktlinjer för flaggning från Uppsala universitet.

Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halv stång när någon anställd vid institutionen avlidit. Anmälan till receptionen tel: 018-471 4858 under ordinarie arbetstid (vardagar) och till vaktbolaget SECURITAS under icke ordinarie arbetstid (kvällstid och helger). SECURITAS bevakning nås via  010-470 10 00 dygnet runt. Intendenturen skall alltid informeras om vems frånfälle som avses.

Flaggning i dessa fall sker dock endast en gång, antingen när budet om dödsfall når institutionen eller på begravningsdagen.