Hitta till Rudbecklab

BUSS

En buss vid busshållsplats.
Flera av lokal- och regionaltrafikens busslinjer passerar Rudbecklaboratoriet från eller till centrum och centralstationen. Närmaste hållplats är Akademiska sjukhuset södra på Sjukhusvägen. På ULs hemsida kan man enkelt söka fram nästa buss till eller från hållplatsen.


TÅG

Ett tåg på räls.
Den som tar tåg till Uppsala kommer till resecentrum, varifrån flertalet bussar avgår till Uppsala Science Park, se ovan.


CYKEL

En cykel.
Det finns många fina cykelvägar till Uppsala Science Park. Cyklar man från centrum är det enklast att cykla genom stadsparken och sedan utmed Sjukhusvägen uppför backen. Samma väg passar givetvis lika bra för en promenad. Det tar bara 10-15 minuter att gå från centrum. Det finns gott om parkeringsställ för cyklar alldeles utanför Rudbecklaboratoriets huvudentré. I receptionen finns även gratis cykelkartor över Uppsala.


BIL

En bil med förare.
Från E4:an tar man av mot Uppsala södra och kör mot Akademiska sjukhuset/Dag Hammarskjölds väg. Vid användning av GPS söker man på "Dag Hammarskjölds väg 20". Betalparkering finns i området.
(Obs! Tänk på att läsa av skyltarna för parkering då det finns olika regler för olika parkeringar.)


Tillgänglighet

Rudbecklaboratoriet ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Därför strävar vi efter att ständigt förbättra och utveckla tillgängligheten.

  • Vår stora föreläsningssal Rudbecksalen är en gradängsal där ingången är högst upp i salen. Där finns plats för rullstolsburna åhörare. För att ta sig ned till föreläsarplatsen finns i dagsläget ingen hiss. I Rudbecksalen finns även en fast hörslinga (teleslinga).
  • Övriga seminarierum och salar är tillgängliga för rullstolsburna åhörare och föreläsare.
  • Portabla hörslingor för övriga föreläsningssalar och -rum finns att låna i receptionen.
  • Handikapptoalett finns på varje våningsplan i varje byggnad (C11, R3 och R4).
  • Handikapparkering finns i anslutning till huvudentrén.
  • Hiss finns i varje byggnad (C11, R3 och R4).
  • Alla dörrar in till korridorer är utrustade med dörrautomatik.
  • De större entréerna är lätt tillgängliga för rullstolsburna.

Senast uppdaterad: 2022-10-04