Vilrum

Ett vilrum finns att tillgå mittemot konferensrum Gösta Hultqvist på bottenvåningen i hus C11. Nyckel till vilrummet hämtas ut i receptionen.

  • Nyttjandet av vilrummet sker under eget ansvar, den som önskar någon form av tillsyn få själv avtala detta med lämplig person som är villig att åta sig uppdraget.
  • Utöver lokalvårdens behovsbaserade städning av lokalen utför även intendenturen kontroll av vilrummet och dess inventarier. Om ni finner något fel eller bristfälligt i vilrummet, vänligen anmäl detta via e-post till receptionen
Senast uppdaterad: 2022-06-10