Tomställning av lokal

Vid utflytt av verksamhet eller forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet finns det rutiner för hur utflytten går till, vilka institutionen ansvarar för att följa. Dessa rutiner finns att läsa mer om på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2021-06-08