Stilla rum

stilla rum

Stilla rum

På Rudbecklaboratoriet finns ett ”Stilla rum” som är ett rum för stillhet, eftertanke och bön. Rummet är öppet för alla, oavsett trosinriktning.

Var vänlig och respektera varandra i rummet genom att idka bön eller meditation i tysthet och stillhet.

För allas trevnad, tänk på att respektera följande:

  • All förtäring i rummet är förbjuden
  • Det är inte tillåtet att använda rummet som mötesrum eller studierum
  • Det är inte möjligt att boka rummet
  • Stäng av mobilen (alt. ljudlös) för att inte störa andra
  • Lämna ej kvar personliga saker i rummet, såsom böcker, yoga- eller bönemattor, etc.

Överträdelser mot ovan punkter kan medföra att rummet stängs.

Rummet finns snett mittemot Rudbecksalen i hus C11, bottenvåning.

Vilrum

Det finns även ett vilrum att tillgå ifall man mår dåligt. Rummet finns i hus C11, bottenvåningen, södra korridoren mitt emot konferensrum Gösta Hultqvist. För att få tillgång till vilrummet behövs nyckel som lånas via receptionen.

Senast uppdaterad: 2022-08-24