Säkerhet

Här nedan finner du lite information om säkerheten på Rudbecklaboratoriet och Uppsala universitet. Vill du läsa mer om säkerhet inom Uppsala universitet kan du göra det på Medarbetarportalen.

Allvarlig händelse

Om en allvarlig händelse inträffar som inte är akut men som kan komma att få långtgående konsekvenser och som man vill informera någon på säkerhetsavdelningen om, främst utanför arbetstid, kan man kontakta TiB, ”Tjänsteman i Beredskap”.

TiB larmas via universitetets larmnummer 018-471 2500Du kan även skicka e-post till TIB.

Gäller händelsen en IT-relaterad incident skall denna alltid rapporteras till säkerhetsavdelningen.

Första hjälpen

Första Hjälpen-skåp

Dessa skåp finns i varje korridor i C11, utom i tvär-korridorerna. Påfyllnad i ”förstahjälpen”-skåpen sköts löpande. Kontakta vaktmästeriet eller receptionen ifall något saknas eller behöver fyllas på.

Hjärtstartare/defibrillator

Ifall någon får hjärtstopp är det viktigt att snabbt få igång hjärtat för att undvika permanenta skador, eller i värsta fall ett dödsfall. På Rudbecklaboratoriet har vi för närvarande 1 st hjärtstartare (defibrillator) som är placerad mittemot receptionen i entrén. (Entrén är öppen vardagar kl 06:30 - 15:30.)

IT-säkerhet

IT-säkerhet: telefon 018-471 75 60, e-post security@uu.se.

TiB - Tjänsteman i Beredskap

Tjänsteman i beredskap (TIB eller TiB) är en person i beredskap som kan ta emot larm om allvarliga händelser. TiB är ständigt anträffbar för att ta emot larm och larma vidare. TiB kan även ta beslut och samordna det inledande arbetet innan övriga delar av organisationen kommit igång.

TiB larmas via universitetets larmnummer 018-471 2500. Du kan även skicka e-post till TIB.

I händelse av brand

När larmet går

  • Det automatiska larmet utlöses i den brandcell som berörs av branden och brandcellens dörrar stängs.
  • Avbryt genast all verksamhet och utrym lokalen ifall det larmar i din brandcell, annars behövs ingen utrymning.
  • Använd närmaste säkra utgång eller nödutgång och bege dig till återsamlingsplatsen, se nedan.

Utrymning

  • Obs! Hissarna får inte användas vid utrymning.
  • Om möjligt kontrollera gärna att lokaler på din väg mot utgången är tömda. Hjälp personer i behov av assistans t ex någon med funktionsnedsättning. Tänk även på att kolla toaletter och vilrum. Invänta rapport/information vid återsamlingsplatsen. Läs igenom utrymningsinstruktionen för att vara förberedd innan det blir skarpt läge.

Återsamlingsplats

C11, R3, R4 och MTC utrymmer till cykelparkeringen på framsidan av C11, se karta nedan. (Byggnad C5, har sin egen utrymningsrutin.)

Ge räddningstjänsten fri väg!

Gå inte tillbaka in i lokalerna igen innan brandkåren ger klartecken.

Senast uppdaterad: 2022-06-10