Mailutskick

På Rudbecklaboratoriet kan man nå ut med akut information till alla e-postanvändare via ett mailutskick som administreras och skickas ut av intendenturen. Skicka ett mejl till helarudbeck@lists.uu.se där du anger informationen, ditt namn och dina kontaktuppgifter. Skriv gärna också på engelska så att det verkligen når fram till alla. List-administratörerna ser sedan till att det skickas ut till hela Rudbecklaboratoriet. Tänk på att endast arbetsrelaterade mejl godkänns för utskick.

Senast uppdaterad: 2022-04-11