Långtidslagring

Intendenturen erbjuder uthyrning av tillfällig plats för långtidsförvaring på pall, i låst förråd. Hyra debiteras i förskott varje månad. Platsen kan hyras under en begränsad tid på max 6 månader. Behövs pallplatsen hyras under längre tid än 6 månader ska anmälan göras senast en månad innan hyrestidens upphörande. Intendenturen kan endast förlänga tiden mer än 6 månader om det saknas köande till platsen.

Uppsägningstid av pallplats är 1 månad och hyra av platsen upphör vid ett månadsskifte.

Kostnad för en pallplats ges på förfrågan.
Hyreskostnaden kan komma att justeras årsvis.
Ansökan om att hyra pallplats ska ske i god tid (minst 1 månad i förväg) genom att en scannad ansökningsblankett mejlas till vaktmästeriet.

Vi vill veta:

  • Från vilken månad ska platsen hyras
  • Hur länge platsen ska hyras (max 6 månader gäller)
  • Vilken typ av gods det gäller
  • Godsets mått Bredd x Längd x Höjd
  • Fakturaadress och referenskod/ansvarsområde
  • Kontaktpersoner (minst 2), telefonnummer, hus/rumsnummer som personerna befinner sig i.
  • Efter hyrestidens slut ska ansvarig vid institutionen meddela plats dit godset skall flyttas
Senast uppdaterad: 2022-06-10