Lånecykel

På Rudbecklab finns en cykel som du kan låna under arbetstid. Cykeln finns på vaktmästeriet där du kvitterar ut den. Följande regler gäller för utlåning:

  • Cykeln skall framföras på ett betryggande och aktsamt sätt.
  • Cykeln skall låsas med två lås.
  • Vid användande av cykelhjälm skall denna förvaras på ett säkert sätt vid parkering.
  • Cykeln skall lämnas tillbaka på angiven tid.
  • Ersättningskrav kan komma att ställas om oaktsamhet orsakar skada på cykeln.

Vaktmästeriet finns på plan S i hus C11. Åk ned till källarvåning i C11 och följ skyltning.