Lånecykel

På Rudbecklaboratorietss vaktmästeri finns en cykel som du kan låna under arbetstid. Skicka alltid ett mejl till vaktmästeriet först för att kolla att den inte redan är bokad. Vaktmästeriet finns på plan S i hus C11. Åk ned till källarvåning i C11 och följ skyltning.

För att hämta ut cykeln skriver du på ett papper för följande regler:

  • Cykeln skall framföras på ett betryggande och aktsamt sätt.
  • Cykeln skall låsas med två lås.
  • Vid användande av cykelhjälm skall denna förvaras på ett säkert sätt vid parkering.
  • Cykeln skall lämnas tillbaka på angiven tid.
  • Ersättningskrav kan komma att ställas om oaktsamhet orsakar skada på cykeln.
Senast uppdaterad: 2023-07-03