Kvävetankar

I C11 K-plan finns två rum för kvävetankar. Dessa tankar fylls på av Fastighet och service Region Uppsala, tel. 018-611 32 76. Intendenturen har en överenskommelse med Fastighet och service om kvävepåfyllning och faktureras för detta. På kvävetanken skall finnas uppgift om vilken forskargrupp/enhet tanken tillhör samt fakturaadress och referenskod. Intendenturen debiterar därefter ägarna till kvävetankarna för kväve enligt storlek på tank.

Kontakta receptionen innan kvävetankar ställs in i rummet.

Senast uppdaterad: 2023-01-26