IT-avdelningen vid Rudbecklaboratoriet

Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har en lokal IT-avdelning vid Rudbecklaboratoriet för nära service till verksamheterna inom området. IT-avdelningen ansvarar för IT-service till användarna, datornätverk, lagring, datasäkerhet samt drift av centrala system.

E-post: helpdesk@rudbeck.uu.se

IT-avdelningen har två verkstäder:

Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20, 2 tr
Tel: 018-471 48 07
Besökstid: Vardagar 09.30-11.30, eller enligt överenskommelse.

Akademiska sjukhuset
Ingång 70, 3 tr
Tel: 018-617 04 28
Besökstid: Tisdag och fredag 09.30-11.30, onsdag och torsdag 13.15-15.00, eller enligt överenskommelse.