IT-avdelningen vid Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriets IT-avdelning ansvarar för datornätverk, lagring, datasäkerhet samt drift av centrala system inom intendenturen.

E-post: helpdesk@rudbeck.uu.se

IT-avdelningen har två verkstäder:

Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20, 2 tr
Tel: 018-471 48 07
Besökstid: Vardagar 09.30-11.30, eller enligt överenskommelse.

Akademiska sjukhuset
Ingång 70, 3 tr
Tel: 018-617 04 28
Besökstid: Tisdag och fredag 09.30-11.30, onsdag och torsdag 13.15-15.00, eller enligt överenskommelse.