Intendentur Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet tillhandahåller följande tjänster som debiteras klinikerna och institutionerna eller forskargrupperna.

Reception

Kontakt: Tel. 018-471 4858, email: receptionen@rudbeck.uu.se

Receptionen ligger i direkt anslutning till huvudentrén.

Öppettider:
Mån-tors 8:30-16:00
Fre 8:30-15:00
Lunchstängt 11:00-11:45
Lör-sön/helgdagar stängt.

I receptionen kan du bland annat få hjälp med:

  • utlåning av konferenstelefon, hörslingor, laserpekare/presentatör, m.m.
  • alla nyckel- och passerkortsärenden
  • bokning av Rudbecksalen eller Fåhraeussalen
  • upphittat och kvarglömt

Kontakta även receptionen ifall du vill sätta upp anslag på anslagstavlorna.

Disk- och sterilavdelningen

Kontakt: Tel. 070-425 0966, 018-471 4862, email: diskavdelning@rudbeck.uu.se

Diskpersonalen hämtar disken vid stationer i korridorerna.

Vaktmästeri

Kontakt vaktmästeriet: Tel. 070-425 0276, 070-425 0810, email: vaktmasteri@rudbeck.uu.se. Öppettider: 07:00-15:30 (lunchstängt 11:00-11:30). Lör-sön samt helgdagar stängt. Ring gärna före besök, då teknikerna kan vara upptagna med jobb i huset.

Till vaktmästeriet kan du vända dig om du vill ha hjälp med t.ex. ommöblering och flytt av möbler eller apparatur, uppsättning av hyllor eller om du har post- och paketfrågor. Beställning av jobb sker via mail till vaktmasteri@rudbeck.uu.se.

Felanmälan på fastigheten (värme, kyla, vatten, avlopp, fasta installationer, etc.) sker till vaktmästeriet via telefon eller mail. Akuta ärenden hänvisas till Akademiska Sjukhusets driftcentral, tel. 018-611 5000.

Post- och godshantering

Posten har två turer per dag; en för inkommande som delas ut ca kl 09:00, samt en för utgående post som hämtas kl 13:45.

Vid beställning av varor, tänk på att använda rätt mottagaradress, exempelvis:
Anna Andersson
Rudbecklaboratoriet C11:2
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala
.

Allt gods delas ut till varje våning utav vaktmästarna runt kl 12:00 varje arbetsdag.

Passerkort

För att få tillgång till Rudbecklaboratoriet skall du ha verksamhetsansvarigs tillstånd att vistas i lokalerna.
En registreringsblankett signerad av gruppledare, prefekten och den anställde, scannas och skickas till passerkort@rudbeck.uu.se. Blanketten ger behörighet till hela eller delar av RBL. Ärendet handhas sedan av receptionen som beställer ett passerkort. Här hittar du registreringsblanketten. (IGP har egna rutiner gällande passerkort, vänligen kontakta administrationen för hantering av passerkortsärenden.)

Fotografering och uthämtning av kort sker på Sjukhusvägen 14, ing. C1. Ta med giltig ID-handling.
Öppettider måndag-torsdag 07.00-12.00, 13.00–15.00. Fredag efter överenskommelse, ring 018-611 32 65. Passerkortet erhålls senast dagen efter registrering och verksamheten debiteras sedan en kostnad om 240 kr/kort.

Tillfälliga kort finns att hämta i receptionen för personer som ska vistas i huset tillfälligt eller under en kort tid.