Diskus informationsskärmar

Diskus är ett gemensamt system inom Uppsala universitet för att nå ut med information på digitala skärmar. Ett flertal campus samarbetar i Diskus för att kunna dela gemensam information. Alla deltagande campus har en campusansvarig som samordnar verksamheten och sköter publiceringen. Universitetsbiblioteket har ansvaret för den tekniska driften av skärmarna.

Exempel på vad som kan visas på våra skärmar kan vara information om seminarier, konferenser, kurser eller information som är specifik för just Rudbecklaboratoriet.
Krisinformation (exempelvis hot, utrymning) har alltid högsta prioritet för publicering.

Utanför Rudbecksalen visar skärmen schemat för veckans bokningar av salen. Inne i salen visar skärmen exempelvis tidschemat för en pågående konferens, eller bilden av en avhandling vid disputation. Kontakta campusansvarig för publicering av avhandling.

För att få information publicerad på de allmänna skärmarna, kontakta campusansvarig.

På Medarbetarportalen finns mer information om Diskus.

Senast uppdaterad: 2022-02-18