Behållare för kolsyreis

En behållare avsedd för torris/kolsyreis finns i rummet för kvävetankar (21110), kulvertplan, hus C11.

All kolsyreis som levereras med reagenser och prover ska samlas upp i behållaren för att minska koldioxidhalten i luften vid avdunstning, samt att ta vara på kolsyreisen på ett hållbart sätt.

Isen måste vara ren och fri från påsar och skräp. Isen får heller inte ha varit kontakt med prover eller kontaminerats på annat sätt innan den hälls ner i behållaren.

Kolsyreisen är sedan gratis att ta ifrån för alla som behöver.

Senast uppdaterad: 2022-11-30