För anställda

Här nedan hittar du länkar till sidor med användbar information. På Medarbetarportalen finns även informationshäften där vi samlat den vanligaste informationen som kan vara bra att ha till hands när man jobbar på Rudbecklaboratoriet, (kräver inloggning).

Intendenturen informerar

Krönika av Rudbecklaboratoriets föreståndare

Peetra Magnusson

Som del av Medfarms ledning berättar föreståndare Peetra Magnusson i en krönika om sitt jobb på Rudbecklaboratoriet. Du kan läsa krönikan på Medfarms webbsida.

Hjärtstartare

Hjärtstartare (defibrillator) finns i huvudentrén mitt emot receptionsdisken och i hus C11, våning 2, vid lunchrummet.

Krisinformation

Om man känner oro inför det som händer i vår omvärld finns det bra information att ta till sig via MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Även på sidan Krisinformation.se finns mycket information att läsa. Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" innehåller också en hel del information.

Intendenturens beredskapsplan finns att läsa på Medarbetarportalen (kräver inloggning).

På Rudbecklaboratoriet finns det flera skyddsrum, 3 st i hus C11 och 3 st i hus C5. Alla finns i källarvåningen.
Karta som visar att Rudbecklab har skyddsrum på två platser.

Senast uppdaterad: 2023-03-06