Intendenturen informerar

Hjärtstartare

Hjärtstartare (defibrillator) finns i huvudentrén mitt emot receptionsdisken. Entrén är öppen vardagar 06.30-16.00.

Rum för videokonferens

Det finns för närvarande ett rum för videokonferens, Burrill Crohn i hus R3. Mer infomation finns på sidan Föreläsningssalar.

Campus Rudbeck - filmen

Här kan du se en kortare film om Rudbecklaboratoriet!