För anställda

Här nedan hittar du länkar till sidor med användbar information. Använd dem för att klicka dig fram till det du söker.

På Medarbetarportalen finns även informationshäften där vi samlat den vanligaste informationen som kan vara bra att ha till hands när man jobbar på Rudbecklaboratoriet, (kräver inloggning).

Intendenturen informerar

Hjärtstartare

Hjärtstartare (defibrillator) finns i huvudentrén mitt emot receptionsdisken. Entrén är öppen vardagar 06.30-15.00.

Rum för videokonferens

Det finns för närvarande ett rum för videokonferens, Burrill Crohn i hus R3. På sidan Föreläsningssalar kan du hitta mer information.