Felanmälan

Det är allas ansvar att göra en felanmälan på de fel som hittas inom lokalerna.

Skruvmejsel och ringnyckel i kors

Byggnader och fasta installationer

Alla fel anmäls normalt sett via telefon eller e-post till vaktmästeriet, tel: 070-425 02 76, 070-167 90 07 eller 018-471 48 46, e-post: vaktmasteri@rudbeck.uu.se. Inkludera alltid rumsnummer (4 eller 5 siffror högst upp på dörrkarmens utsida) samt en tydlig beskrivning på felet. Exempel på fel att anmäla:

  • Ventilation
  • Vatten och avlopp
  • Värme och kyla
  • Mediaförsörjning (avjoniserat vatten, tryckluft, vakuum, kyla, gas)
  • Dörrar och fönster
  • Toaletter
  • Tak/vägg/golv

Akuta fel, exempelvis en brusten vattenledning eller farliga elfel på fast installerad el, anmäls direkt till Driftcentralen på Fastighet och Service Region Uppsala via telefon
018 - 611 50 00
.

IT-relaterade fel

Fel som rör datorer eller nätverk hanteras av IT-avdelningen på Rudbecklaboratoriet, e-post: helpdesk@rudbeck.uu.se eller telefon 018-471 48 07.

Skrivare

Fel på eduPrint-skrivare anmäls till universitetets centrala helpdesk, servicedesk@uu.se. Ange alltid skrivarens namn som börjar med EDP och serienummer som börjar på C. Du finner dessa på skrivarens framsida.