Felanmälan

Det är allas ansvar att göra en felanmälan på de fel som hittas inom lokalerna.

Skruvmejsel och ringnyckel i kors

Byggnader och fasta installationer

Alla icke akuta fel anmäls till vaktmästeriet via telefon 070-425 02 76, 070-167 90 07 eller 018-471 48 46, eller via e-post. Inkludera alltid rumsnummer (4 eller 5 siffror högst upp på dörrkarmens utsida) samt en tydlig beskrivning på felet.

Exempel på fel att anmäla:

  • Dålig ventilation
  • Stopp i toalett och avlopp
  • Dålig värme och kyla
  • Utebliven mediaförsörjning (avjoniserat vatten, instrumentluft, vakuum, kyla, gas)
  • Dörrar och fönster som inte går att stänga riktigt
  • Tak/vägg/golv

Akuta fel, exempelvis en brusten vattenledning eller allvarliga fel på fast installerad el, anmäls direkt till Driftcentralen via telefon 018 - 611 50 00.

Skrivare

Fel på eduPrint-skrivare anmäls via mail till universitetets centrala helpdesk eller telefon,
018-471 44 00.
Ange alltid skrivarens namn som börjar med "EDP..." och serienummer som börjar på "C...". Du finner dessa på skrivarens framsida.

IT-support

Universitetsgemensam IT (UIT) finns över hela universitetet. För ärenden som rör IT-support, felanmälan, beställningar och frågor, vänligen skicka i första hand
e-post
 eller ring 018-471 44 00. 

UIT arbetar med gemensam ärendehantering för att se till att du får hjälp så snabbt som möjligt och fördelar frågor och arbete inom avdelningen.

Du hittar mer information om IT-support på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-02-15