Boka lokaler

Lokaler vid Rudbecklab bokas via TimeEdit. Mer information om hur man gör finns i en lathund för lokalbokning.

Via universitetets schemasökning kan du kolla vilka lokaler som är bokade, även Rudbecksalen och Fåhræussalen, men bokningar kan bara göras av behöriga personer.

Hörslingor

Hörslingor bokas på medarbetarportalen utav kurssamordnare/kursansvarig och hämtas sedan ut i receptionen av denna eller av aktuell lärare.

Uppsala universitet har gjort en satsning för att öka den generella tillgängligheten i alla våra lokaler för personer med olika funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är att vi som universitet och myndighet ska leva upp till förordning 2001:526 och vara ett föredöme både som utbildningsanordnare och som arbetsgivare.

Föreläsningssalar på RUdbecklab

Via sidan Föreläsningssalar på Rudbecklab kan du se vilken typ av sal/rum det är samt vilken utrustning som finns.