Boka lokaler

Lokaler vid Rudbecklab bokas via TimeEdit. Mer information om hur man gör finns i en lathund för lokalbokning.

Via universitetets schemasökning kan du kolla vilka lokaler som är bokade, även Rudbecksalen och Fåhræussalen, men bokningar kan bara göras av behöriga personer.

Hörslingor

Hörslingor bokas på medarbetarportalen utav kurssamordnare/kursansvarig och hämtas sedan ut i receptionen av denna eller av aktuell lärare.

Läs mer om universitetets satsning på tillgänglighet här: Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Föreläsningssalar på RUdbecklab

Via sidan Föreläsningssalar på Rudbecklab kan du se vilken typ av sal/rum det är samt vilken utrustning som finns.