Boka lokaler

Lokaler vid Rudbecklab bokas via TimeEdit, förutom Rudbecksalen som bokas via mail till Rudbecklaboratoriets reception eller telefon 018-471 4858. (Obs! Gäller ej Fåhræussalen som istället bokas via mail till Akademiska sjukhuset, ingång 10 eller via telefon, 018-611 0879).

Låna

I receptionen kan du få hjälp med att låna:

  • Portabel kamera för videokonferens
  • Konferenstelefon
  • Laserpekare/presentatör
  • Datakablar/adapters
  • Projektor

Hörslingor

Hörslingor bokas på medarbetarportalen utav kurssamordnare/kursansvarig och hämtas sedan ut i receptionen av denne eller av aktuell lärare.

Uppsala universitet har gjort en satsning för att öka den generella tillgängligheten i alla våra lokaler för personer med olika funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är att vi som universitet och myndighet ska leva upp till förordning 2001:526 och vara ett föredöme både som utbildningsanordnare och som arbetsgivare.

Föreläsningssalar på Rudbecklaboratoriet

Via sidan Föreläsningssalar på Rudbecklab kan du se vilken typ av sal/rum det är samt vilken utrustning som finns.

Senast uppdaterad: 2022-08-24