TiB - Tjänsteman i Beredskap

TiB är nåbar alla tider på dygnet och kan omedelbart träda i tjänst.

TiB ska framför allt kontaktas vid händelser som kan komma att få långtgående konsekvenser. Oftast larmas eller informeras TiB av larmcetral men ibland även av enskilda personer.

Efter larm gör TiB en första bedömning av läget och samlar in fakta. Om/när det behövs kallar TiB in tillräckligt antal personer ur krishanteringsorganisationen, som också kan förstärkas med externa experter.

Vid avslutande av utryckningsarbetet ska utryckningspersonal överlämna ansvaret för myndigheten och då till TiB.

Telefon: 018-471 1800
E-post: TiB@uu.se.