Hitta till Rudbecklaboratoriet

För resande med bil, se karta. Då det är väldigt ont om parkeringsplatser dagtid i hela området rekommenderas besökare att om möjligt välja annat färdsätt.

Ett flertal busslinjer passerar Rudbecklab, närmaste hållplats är "Akademiska Sjukhuset södra". Information och tidtabeller finns på ULs hemsida.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v 20
75237 Uppsala

Postadress:
"Namn Efternamn"
"Institution eller enhet"
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Karta

Campus Rudbeck - filmen

Här kan du se en kortare film om Rudbecklaboratoriet!