Om Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet består av fyra sammanbyggda huskroppar på Gluntenområdet. I hus C11, R3 och R4 är verksamheten i huvudsak medicinsk forskning inom Uppsala universitet och 7 institutioner har sina verksamheter där. I hus C5 inryms klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset.

Den bärande tanken vid planeringen av Rudbecklaboratoriet var att skapa en ny typ av tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i syfte att utveckla nya och effektivare metoder för molekylär diagnostik och nya terapier.

Olof Rudbeck d.ä.

Rudbecklaboratoriet har fått sitt namn från Olof Rudbeck den äldre som gjorde det som ofta benämns som den första vetenskapliga upptäckt som gjorts av en svensk. Han upptäckte då lymfan och dess vägar i människokroppen. Du kan läsa mer om Olof Rudbeck här.

Länkar

Följ länkarna till vänster för ytterligare information om Rudbecklaboratoriet.