Förnyelse av Rudbecklaboratoriet

Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin samt Landstingsservice i Uppsala Län har nu avslutat om- och tillbyggnaderna inom Rudbecklaboratoriet.

Följ länkarna till vänster för att läsa mer och se bilder på vad som gjorts.