Välkommen till Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet ligger i Gluntenområdet, Uppsala Science Park, nära både BMC och Akademiska sjukhuset. Adressen hit är Dag Hammarskjölds väg 20, se karta.

Här bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom medicin och farmaci, och huvuddelen av forskningsinstitutionerna tillhör Uppsala universitet. Här finns även patientmottagningar inom klinisk verksamhet vid Akademiska sjukhuset. På Rudbecklaboratoriet finns även BioVis Platform med sina avancerade instrument för flödescytometri och mikroskopi, (se länk till höger).

För intern service och gemensamma lokaler ansvarar Rudbeck-intendenturen. För fastighetsförvaltning ansvarar Fastighet och Service Region Uppsala.

Rudbeckseminarier

Här finns programmet för Rudbeckseminarieserien.